Default Header Image

Cercetare

Direcţiile de bază în cercetările ştiinţifice sunt dictate de specificul disciplinei:

a) terminologia medicală funcţională, aspectul etimologic şi lexico-semantic;

b) modernizarea procesului predare/învăţare la disciplinele predate;

c) implementarea valorilor interculturale în procesul de predare-învăţare a limbii române etc.

Rezultatele investigaţiilor au fost elucidate în circa 400 de lucrări ştiinţifice: manuale, articole, culegeri de texte etc.

Susţineri de teze:

  1. 2009 – Vasile Botnarciuc a susținut public teza de doctor habilitat în filologie ,,Studiul asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română”; USM.
  2.  3 iulie 2012 – Argentina Chiriac a susţinut public teza de doctor în pedagogie ,,Conceptualizarea educaţiei interculturale în contextul învăţământului superior”, USM.
  3. 21 iunie 2019 - Tatiana Trebeș a susținut public teza de doctor în filologie ,,Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)”, USM
  4. 21 octombrie 2021 - Ina Driga a susținut public teza de doctor în filologie ,,Elemente semiotico – pragmatice în textul dramatic basarabean”, USM 

Lucru asupra tezelor de doctor:

  1. Alina Lopatiuc, Universul emoțional al discursului specializat; codul și denumirea specialității: 10.02.19

  2. Nadejda Bâlici: Formarea competențelor de comunicare verbală prin studiul integrat al limbii române ca limbă nematernă (pentru diverse trepte de învățământ școlar); codul și denumirea specialității: 13.00.02