contacts

Catedra de limba română și terminologie medicală

Blocul didactic nr. 3,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194A,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

limbarom@usmf.md
Program de lucru
08.00 - 16.00
șef catedră
Argentina Chiriac, dr., conf. univ.

mun. Chişinău, Blocul didactic nr. 3, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194