Default Header Image

scurt-istoric

membrii catedreiActivitatea Disciplinei limba română vizează pregătirea studenților de la Facultățile: Medicină, Stomatologie și Farmacie, care urmează să posede limba română la nivelurile B1-B2, C1-C2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi CECRL. Șeful Disciplinei este Argentina Chiriac, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, iar şef studii – Tatiana Trebeş, lector universitar, doctor în filologie. Actualmente, la catedră activează 11 profesori.  În cadrul disciplinei activează cenaclurile studenţeşti:

 „Asklepios” și „Olympus” unde se realizează ședințe în tandem, abordându-se diferite subiecte utile viitorilor specialiști, de asemenea studenţii cercetează diferite aspecte ale terminologiei medicale, analizează, sintetizează faptele lingvistico-terminologice, prezentate, ulterior, la conferinţele universitare studenţeşti, sub formă de referate și postere.