Default Header Image

scurt-istoric

membrii catedrei

           

            În cadrul Catedrei de limba română și terminologie medicală se țin următoarele cursuri: Limba română, Limba latină și Terminologie medicală contemporană funcțională.

      Activitatea Catedrei vizează pregătirea studenților de la Facultățile: Medicină I, Medicină II, Stomatologie și Farmacie, care urmează să posede limba română la nivelurile B1-B2, C1-C2, în conformitate cu scala şi descriptorii prevăzuţi de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi și inițierea în terminologia medicală latină, în vederea integrării socioprofesionale, prin formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă, în contexte specifice.

          Șeful catedrei este Argentina Chiriac, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, iar șef de studii – Tatiana Trebeş, doctor în filologie. Actualmente, în cadrul  catedrei activează 9 profesori (dintre care 1 conferențiar universitar - Argentina Chiriac,  dr. în pedagogie, 1 lector universitar Trebeș-Roșca Tatiana, dr. în filologie și  7 asistenți universitari, dintre care un dr. în filologie și 2 doctoranzi).

            Membrii catedrei sunt autorii a peste 130 de lucrări științifice și didactico-metodice (dintre care 3 monografii, 6  manuale, 2 caiete de exerciții și peste 120 de articole științifice).

            Anual, membrii catedrei participă la cursuri de perfecționare și workshopuri, atât naționale, cât și internaționale, adaptate cerințelor din documentele strategice privind predarea limbilor, cu scopul de a-și îmbogăți cunoștințele de specialitate, de a face schimb de idei, experiențe, bune practici, de a găsi sprijin pentru soluționarea unor probleme comune.

            Din anul 2019, Catedra de limba română și terminologie medicală  organizează conferința internațională Didactica – tradiție, actualitate, perspective, în parteneriat cu cadre didactice și cercetători de la Universitatea ,,1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România, Universitatea Holy Cross din Kielce, Polonia, Universitatea de Stat din Penza, Federația Rusă. [http://www.didactica-alba.org/ro/].

            Pe parcursul anilor 2013-2017, Catedra de limba română și terminologie medicală  a fost partener asociat a două proiecte internaționale, realizate în colaborare cu UMF ,,Gr. T. Popa”, Iași România:

1. Take Care Project (Health care Language Guide for Migrants) - scopul proiectului a fost elaborarea unui Ghid lingvistic medical pentru studenți mediciniști și pentru migranți, cu relevanțe pentru comunicarea medic-pacient.

2. Palliative care MOOC (Multimedia applications for medical and health care education and e-learning) – scopul  proiectului a fost realizarea unei platforme educaționale pentru comunicarea medic-pacient, în domeniul îngrijirilor paliative.

            Din anul 2015, Catedra de limba română și terminologie medicală  este membru al Asociației QUEST România (Romanian Association for Quality Language Services), ale cărei obiective lingvistice  vizează  didactica limbilor moderne şi a limbii române ca limbă străină în învăţământul universitar și strategiile de aliniere la politica lingvistică europeană, care se reflectă în activităţile de predare, testare, cercetare şi perfecţionare a profesorilor de limbi străine [www.quest.ro].

            În cadrul catedrei activează: cercul lingvistic ,,Arta cuvântului – medicația sufletului”, unde se desfășoară ședințe cu diferite activități interactive, care au scopul de a dezvolta mobilitatea și competențele de comunicare, de a promova diversitatea culturală și lingvistică și de a încuraja învățarea limbii române de către studenții străini.  [https://www.facebook.com/catedradelimbaromanansiterminologiemedicala/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARA24oi2F1jM_Bm7SaQU9vws1egreKdo6SAp8AtBMjv6EYwAmyyvr3PiB4-FBa1BHGBZ8ycO1LaU4Fht]

            Două cenacluri studențești: „Asklepios” (limba română) și „Olympus” (limba latină), unde se realizează ședințe în tandem (studenți autohtoni și studenți străini), abordându-se diferite subiecte utile viitorilor specialiști, de asemenea studenţii cercetează diferite aspecte ale terminologiei medicale, analizează, sintetizează faptele lingvistico-terminologice, prezentate, ulterior, la conferinţele universitare studenţeşti, sub formă de referate și postere, proiecte, mese rotunde etc.