Default Header Image

Colaborare internaţională

 
Colaborare

 

INSTITUŢII NAŢIONALE ÎN COLABORARE CU CATEDRA DE  LIMBA ROMÂNĂ ȘI TERMINOLOGIE MEDICALĂ / “USMF N. TESTEMIŢANU”:

1. Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;

2. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova;

3. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova.

4. Institutul de Filologie, AŞM, Chişinău, Republica Moldova;

5. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova;

6. Universitatea “Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova.

 

INSTITUŢII INTERNAŢIONALE ÎN COLABORARE CU CATEDRA DE  LIMBA ROMÂNĂ ȘI TERMINOLOGIE MEDICALĂ/ “USMF N. TESTEMIŢANU”:

1. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România;

2. Universitatea Română-Americană, Bucureşti, România;

3. Universitatea ,,Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, România;

4. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România;

5. Universitatea ,,Transilvania”, Braşov, România;

6. Pixel (Instituţia internaţională de educaţie şi training cu expertiză specifică în cooperare europeană şi management-ul proiectelor), Florenţa, Italia;

7. Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, Cluj-Napoca, România;

8. Universitatea de Vest, Timişoara, România;

9. Universitatea ,,Dunărea de Jos”, Galaţi, România;

10. Universitatea Bucovineană de Stat de Medicină, Cernăuţi, Ucraina;

11. Universitatea ,,1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România;

12. Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lituania;

13. Penza State University Russia, Penza, Rusia.

 
Cursuri de perfecţionare

CURSURI DE PERFECŢIONARE

1. Stagiu de formare al cadrelor didactice universitare: Implimentarea curricula la Limba și literatura română în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Chișinău, Universitatea Ion Creangă din Chișinău, 27-28 noiembrie, 2019. Chiriac A., Trebeș T., Lopatiuc A., Ciubotaru G., Driga I., Bâlici N.

2. Prague Institute for Qualification Enhancement, Praga, Cehia, 12-15 martie, martie, 2018. A. Chiriac, I. Driga, S. Cravcenco;

3. Prague Institute for Qualification Enhancement, Praga, Cehia, 20-27 noiembrie, 2016. A. Chiriac, A. Lopatiuc;

4. Curs de perfecţionare, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu – Tatiana Trebeș, lector universitar, Mai, 2013;

5. Cursuri de perfecţionare - AUF Conception des fiches pedagogiques conforme au CECRL; Exploitation du tableau blanc interactif (TBI)  - Membrii catedrei Limba Română şi terminologie medicală, 4. 15-17 Mai, 2013;

6. Curs de perfecționare în predarea românei ca limbă străină, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, România - Tatiana Trebeş, lector universitar, 5. 21-25 Ianuarie, 2013;

7. Curs de perfecționare - Conception des Fiches pedagogiques conforme au CECRL – Argentina Chiriac, doctor în Pedagogie, conferenţiar universitar, 6. 28-30 Noiembrie, 2012.

 

WORKSHOPURI:

 

1. Workshop of International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of Faculty of Social and Educational Sciences: The contemporany issues of the socio-humanistic sciences. xth  edition. 05-06 decembrie, 2019. Chișinău, ULIM. Participanți: A. Chiriac, I. Driga, A. Lopatiuc, G. Ciubotaru, N. Bâlici;

2. Workshop interactiv: Călătorie în lumea ideilor. Alba Iulia, România.  16 mai 2019. Participanți: A. Chiriac, T. Trebeș, A. Lopatiuc, I. Driga, G. Ciubotaru, S. Spînu, S. Cravcenco;

3. Workshop interactiv: Cadrul didactic creator de experiențe de învățare. Alba Iulia, România,  17 mai 2019. Participanți: A. Chiriac, T. Trebeș, A. Lopatiuc, I. Driga, G. Ciubotaru, S. Spînu, S. Cravcenco;

4. Workshop interactiv: Povestea experiment și valorificarea acesteia în activitatea didactică. Alba Iulia, România,  17 mai 2019. A. Chiriac, T. Trebeș, A. Lopatiuc, I. Driga, G. Ciubotaru, S. Spînu, S. Cravcenco;

5. Workshop: Abordări practice în învățarea, predarea și evaluarea limbilor străine, workshop organizat de către Asociația QUEST,  Cluj-Napoca, România, noiembrie, 2018. Participanți: A. Chiriac, T. Trebeș, O. Melnic;

6. Workshopul organizat în cadrul proiectului internațional: Cursuri online cu suport video în domeniul îngrijirilor paliative și a comunicării medicale multilingve, Iași, România, 18-19 decembrie, 2018. Participanți: Chiriac A, Lopatiuc A;

7. Workshop: Towards a Common European Framework for Language TeachersBucurești, martie, 2018. Participanți: A.  Chiriac, T. Trebeș,  A. Lopatiuc;

8. Workshop: Comunicarea în  context multilingvistic şi multicultural, 28-29 martie, 2014;UMF “Gr. T. Popa”, Iaşi, România. Participanți: A. Chiriac;

9. Workshop: Comunicarea în context multilingvistic şi multicultural, 3 iulie 2014;UMF “Gr. T. Popa”, Iaşi, România.

10. Workshop: Seminarul Internaţional de valorizare   Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale  - perspective, metode şi resurse din cadrul proiectului Take Care¸ 3 iulie  2014, Iaşi, România. Participanți: toți membrii catedrei.

 

 

 

 

 

 

 

 
Participări la manifestări ştiinţifice

PROIECTE