Default Header Image

Colaborare internaţională

 
Colaborare

Instituţii naţionale în colaborare cu Disciplina Limba Română / “USMF N. Testemiţanu”:

1. Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;

2. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova;

3. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova.

4. Institutul de Filologie, AŞM, Chişinău, Republica Moldova;

5. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova;

6. Universitatea “Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova.

 

Instituţii internaţionale în colaborare cu Disciplina Limba Română/ “USMF N. Testemiţanu”:

1. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România;

2. Universitatea Română-Americană, Bucureşti, România;

3. Universitatea ,,Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, România;

4. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România;

5. Universitatea ,,Transilvania”, Braşov, România;

6. Pixel (Instituţia internaţională de educaţie şi training cu expertiză specifică în cooperare europeană şi management-ul proiectelor), Florenţa, Italia;

7. Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, Cluj-Napoca, România;

8. Universitatea de Vest, Timişoara, România;

9. Universitatea ,,Dunărea de Jos”, Galaţi, România;

10. Universitatea Bucovineană de Stat de Medicină, Cernăuţi, Ucraina;

11. Universitatea ,,1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România;

12. Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lituania;

13. Penza State University Russia, Penza, Rusia.

 
Cursuri de perfecţionare

CURSURI DE PERFECŢIONARE

1. Prague Institute for Qualification Enhancement, Praga, Cehia, 12-15 martie, martie, 2018; A. Chiriac, I. Driga, S. Cravcenco.

2. Prague Institute for Qualification Enhancement, Praga, Cehia, 20-27 noiembrie, 2016;A. Chiriac, A. Lopatiuc.

3. Stagiu de formare al cadrelor didactice universitare: Implimentarea curricula la Limba și literatura română în instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale. Chișinău, Universitatea Ion Creangă din Chișinău, 27-28 noiembrie, 2019; Chiriac A., Trebeș T., Lopatiuc A., Ciubotaru G., Driga I.

 

3. Mai, 2013 - Cursuri de perfecţionare, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu – Tatiana Trebeș, lector universitar;

4. 15-17 Mai, 2013 - AUF Conception des fiches pedagogiques conforme au CECRL; Exploitation du tableau blanc interactif (TBI)  - Membrii catedrei Limba Română şi terminologie medicală;

5. 21-25 Ianuarie, 2013  –  Cursuri de perfecționare în predarea românei ca limbă străină, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, România - Tatiana Trebeş, lector universitar.

6. 28-30 Noiembrie, 2012 – Conception des Fiches pedagogiques conforme au CECRL – Argentina Chiriac, doctor în Pedagogie, conferenţiar universitar.

 

 
Participări la manifestări ştiinţifice

PROIECTE