Default Header Image

Publicaţii

 

Monografii:

 1. CHIRIAC, A.; GUŢU, V. Educaţia interculturală în învăţământul superior, Chişinău, 2013, 208 p.
 2. TREBEȘ, T. Studiu asupra prenumelor actuale: (pe material din municipiul Orhei), Chișinău, 2019, 228 p.

Manuale:

 1. GHICAVÂI R.,. MÂRZA R.,  NEGRU N., ŞTEFÂRŢĂ  E. Curs de lecţii de limba latină şi terminologie medicală în engleză pentru studenţii străini – Chişinău, 2004, 230 p.
 2. MINCU E.,  CHIRIAC A.; coordonator –  MELNIC V. Limba Română. Profil medical – Chişinău,Editura Litera, 2003,400p.
 3. MINCU, E.; CHIRIAC, A.; NASTASIU, S. Limbă Română. Limbaj medical (cu suport gramatical şi de cultivare a limbii ), partea I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012, 371 p.
 4. MÂRZA E.,  ŞTEFÂRŢĂ E., GHICAVÂI R., GLADUN R., NEGRU N.; coordonator – L. Lupu. Limba latină şi bazele terminologiei medicale. – Chişinău, Tipografia Centrală, 2006, 508p.
 5. VÎNTU  V., TREBEȘ  T., LOPATIUC  A. Limba Română. – Chişinău, 2014, 324 p.
 6. CHIRIAC, A., TREBEȘ, T.,  BUSUIOC, A., VÎNTU, V.  Coordonator: LUPAN, I. Limba română. Limbaj stomatologic (manual cu suport video). Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr. „Print-Caro”), 228p.

Lucrări didactice:

 1. BÂLICI, M.; BÂLICI, N.; PRUTEANU, M. Concepţia metodologică de studiere a limbii române pentru studenţii străini, Chişinău, 2012,  60 p.

Atlase:

 1. CATERENIUC I.; ŞTEFÂRŢĂ E. ş.a. Culegere de scheme la anatomia omului. Chişinău, 2010.

Alte tipuri de lucrări: 

 1. MINCU E.; CHIRIAC A. Profesorul universitar Larisa Lupu – destin şi personalitate. USMF „Nicolae Testemiţanu”, CEP Medicina, 2010, 68p.

 

Workshopuri:

 

   

1. Workshop: Workshop of International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of Faculty of Social and Educational Sciences: ,,THE CONTEMPORANY ISSUES OF THE SOCIO-HUMANISTIC SCIENCES. Xth  EDITION”. 05-06 decembrie, 2019. Chișinău, ULIM. Participanți: A. Chiriac, I. Driga, A. Lopatiuc, G. Ciubotaru.

 

2. Workshop: Abordări practice în învățarea, predarea și evaluarea limbilor străine, workshop organizat de către Asociația QUEST,  Cluj-Napoca, România, noiembrie, 2018. Participanți: A. Chiriac, T. Trebeș, O. Melnic.

 

3. Workshop: Towards a Common European Framework for Language TeachersBucurești, martie, 2018. Participanți: A.  Chiriac, T. Trebeș,  A. Lopatiuc.

 

4. Workshop interactiv: Călătorie în lumea ideilor. Alba Iulia, România.  16 mai 2019. Participanți: A. Chiriac, T. Trebeș, A. Lopatiuc, I. Driga, G. Ciubotaru, S. Spînu, S. Cravcenco.

 

5. Workshop interactiv: Cadrul didactic creator de experiențe de învățare. Alba Iulia, România,  17 mai 2019. Participanți: A. Chiriac, T. Trebeș, A. Lopatiuc, I. Driga, G. Ciubotaru, S. Spînu, S. Cravcenco.

 

6. Workshop interactiv: Povestea experiment și valorificarea acesteia în activitatea didactică. Alba Iulia, România,  17 mai 2019. A. Chiriac, T. Trebeș, A. Lopatiuc, I. Driga, G. Ciubotaru, S. Spînu, S. Cravcenco.

 

7. Workshop: Comunicarea în  context multilingvistic şi multicultural, 28-29 martie, 2014;UMF “Gr. T. Popa”, Iaşi, România. Participanți: A. Chiriac.

 

8. Workshop: Comunicarea în context multilingvistic şi multicultural, 3 iulie 2014;UMF “Gr. T. Popa”, Iaşi, România. 

                          

Articole în reviste cu factor de impact

1. Vîntu V., Chiriac A., Trebeș T. Busuioc A. The importance of multimedia in teaching/learning the specialized languages. The International Scientific Conference eLearning and Software for Education; BucharestТом 2,: 453-458. Bucharest: "Carol I" National Defence University. (2019) DOI:  10.12753/2066-026X-19-132.

https://search.proquest.com/openview/20568005766649d232735ddefa963c4a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1876338

2. Chiriac A. Guțu V., Trebeș T., Lopatiuc A., Didactic Communication and the Development of Communicative Skill – a Primordial Factor in Education. In: Literacy Information and Computer Jornal (LICEJ), Volume 8, Issue 4, 2017, p. 2748-2750. DOI: 10.20533/licej.2040.2589.2017.0362 Accesibil la https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/licej/published-papers/volume-8-2017/Didactic-Communication-and-the-Development-of-Communicative-Skills-A-Primordial-Factor-in-Education.pdf https://infonomics-society.org/licej/published-papers/volume-8-2017/

 

Articole publicate în 2019

 reviste naţionale şi internaţionale

Articole în publicaţii periodice şi seriale internaţionale

 1. Chiriac A., Ciubotaru G. Situation and Structural Framework of Competence: Action Logic, Curriculum Logic, Logic of Education. Conferința internațională Pixel: New Perspectives in Science Education, Florența, Italia, 19-20 martie. https://www.academia.edu/36629761/Conference_proceedings._New_perspectives_in_science_education_7th_edition
 2. Trebeș T., Chiriac A. Peisajul lingvistic și dezvoltarea competenței de comunicare în limba română ca limbă străină. The 8 th Edition of the International Conference Synergies in Communication (SiC), București, România, 31 October - 01 November 2019 – în tipar
 3. Trebeș T., Chiriac A., Lopatiuc A., Ciubotaru G. The linguistic immersion – an efficient instrument of social cohesion and dialogue. USM, Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”,  Ediţia a XI-a Chişinău, 24-25.09.2019 – în tipar
 4. Chiriac A., Lopatiuc A. Trebeș T., The Cooperative Learning Based on Interactive Methods of Teaching.  USM, Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”,  Ediţia a XI-a Chişinău, 24-25.09.2019 – în tipar
 5. Lopatiuc A., Ciubotaru G., Affective dimension of Educational Process. USM, Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”,  Ediţia a XI-a Chişinău, 24-209.2019 – în tipar
 6. Ciubotaru G., Lopatiuc A., Lumea ideilor – origine a ființei și valorilor. USM, Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”,  Ediţia a XI-a Chişinău, 24-25.09.2019 – în tipar
 7. Driga I. Întrebarea – entitate polivalentă a comunicării umane. În: Materialul Conferinței Internaționale Interdisciplinaritate și Dialog Multicultural, Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creangă din Chișinău, 26-28 septembrie, 2019 - în tipar
 8. Statulat S., Babuci A., Chiriac A., Trebeș T. Profesorul – mediator în dialogul intercultural.  The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/ - în tipar
 9. Ciubotaru G., Lopatiuc A. Implementation of ICT elements in the didactic The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/ - în tipar
 10. Driga I., Suman V. The ways and aspects regarding the efficiency of the didactic communication. The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/ - în tipar
 11. Lopatiuc A., Ciubotaru G. Emotional and rhetorical elements in the didactic discourse The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/ - în tipar
 12. Suman V., Driga I. The importance of interdisciplinarity and multidisciplinarity in the instructive-educational process. The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/ - în tipar
 13. Chiriac A. Didactic strategies and extracurricular activities - sources and means of assimilating the Romanian language as a foreign language The international conference didactics: past, present and future perspectives - 5th edition 17-18 may 2019, Alba-Iulia,  Romania. www.didactica-alba.org/en/ - în tipar
 14. Chiriac A. Diverse strategii esențiale de predare focusate pe dezvoltarea abilităților de comunicare la studenții străini. Colocviul internațional de științe ale limbajului ,,Eugeniu Coșeriu”, Ediția a XV-a ,,SCHIMBAREA LINGVISTICĂ ȘI SCHIMBAREA LINGVISTICII”, 11-12 octombrie, Cernăuți, Ucraina – în tipar
 15. Ciubotaru G., Natura și esența enantiosemiei // Materialele Colocviului internațional de științe ale limbajului ,,Eugeniu Coșeriu”, Ediția a XV-a ,,SCHIMBAREA LINGVISTICĂ ȘI SCHIMBAREA LINGVISTICII”, 11-12 octombrie, Cernăuți, Ucraina – în tipar
 16. Trebeș T., Chiriac A., Lopatiuc A., Ciubotaru G. Caracterul motivat al onimelor în onomastica literară și metode de traducere a acestora (cu referire la antroponime). Materialele Colocviului internațional de științe ale limbajului ,,Eugeniu Coșeriu”, Ediția a XV-a ,,SCHIMBAREA LINGVISTICĂ ȘI SCHIMBAREA LINGVISTICII”, 11-12 octombrie, Cernăuți, Ucraina – în tipar
 17. Driga I. Aspecte semantice ale numelui propriu în opera dramatică: Cum eclesiastul discută cu proverbele de Val Butnaru. În: Lumina verbului matern în honorem magistri Iraida Condrea, Chișinău, 2019, p. 287.
 18. Lopatiuc A. Aspecte ale universului emoțional în discursul publicitar // Materialele Colocviului internațional de științe ale limbajului ,,Eugeniu Coșeriu”, Ediția a XV-a ,,SCHIMBAREA LINGVISTICĂ ȘI SCHIMBAREA LINGVISTICII”, 11-12 octombrie, Cernăuți, Ucraina – în tipar
 19. Bâlici N. Rolul instrucțiunilor fonetice în resursele didactice și instrumentele de conceptualizare a procesului de studiu. Volumul  ”Learning Solution medical Higher Education an Interdisciplinary Approach” ed. ”Gr. T. Popa” U.M.F., Iași, 2019,pp.479-485, ISBN  978-606-544-596-3.
 20. Ciubotaru G., Lopatiuc A. Enantiosemia - a linguistic universality. International Scientific Conference dedicated to the 20th  anniversary of the foundation of Faculty of  Social and Educational Sciences. 5-6 decembrie, 2019. Chișinău, ULIM. 
 21. Lopatiuc A., Ciubotaru G. Affective approaches of didactic discourse. International Scientific Conference dedicated to the 20th  anniversary of the foundation of Faculty of  Social and Educational Sciences. 5-6 decembrie, 2019. Chișinău, ULIM. 
 22. Driga I., Chiriac A. Interrogative title - an invitation to read the text. International Scientific Conference dedicated to the 20th  anniversary of the foundation of Faculty of  Social and Educational Sciences. 5-6 decembrie, 2019. Chișinău, ULIM. 

 

Articole publicate în reviste naţionale recenzate (Cat. A, B, C)

 1. Trebeș T. Numele propriu de persoană ca obiect de studiu al sociolingvisticii. În: Philologia.  2019, nr. 1-2(301-302), 95-86. ISSN 0236-3119. (Cat. C)
 2. Driga I. Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice: Cum eclesiastul discută cu proverbele de Val Butnaru. În: Philologia. 2019, nr 3-4 (303-304)/ISSN 02363119.
 3. Driga I. Ipostaze ale personajului Salieri din opera dramatică achitarea lui Salieri de C.Cheianu. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2019 (în tipar).

 

Articole publicate în 2018
 reviste naţionale şi internaţionale

 1. Chiriac Argentina, Trebeș Tatiana. Particularities of training teachers in higher education from an intercultural perspective // The Fihth International Conference on Adult Education. Education for Values Continuity and Context, Iași, 25-26 aprilie, 2018.
 2. Chiriac A., Trebeș T., Lopatiuc A., Ciubotaru G. Dezvoltarea competențelor de comunicare din perspectiva valorilor interculturale și lingvistice. În: Educația din perspectiva valorilor, ediția a X-a, Alba Iulia, 10-11 octombrie 2018. Editura Keon, București, 2018.
 3. Chiriac A., Trebeș T., Lopatiuc A., Ciubotaru G. Motivarea studenților pentru asumarea valorilor naționale în contextul globalizării. În: Educația din perspectiva valorilor, ediția a X-a, Alba Iulia, 10-11 octombrie 2018. Editura Keon,  București, 2018.
 4. Chiriac Argentina. Teaching strategies and extracurricular activities – sources and ways of the process of assimilation the romanian language as a foreign language, Simpozionul privind internaționalizarea Învățământului Superior Medical, organizat cu prilejul Zilelor UMF, Cluj-Napoca, 3-7 decembrie, 2018
 5. Vîntu Victoria, Busuioc Aliona, Driga Ina. Creativitatea: aspect important al demersului didactic // Acta et commentationes Științe ale Educației, Revistă Științifică, Tip C, ISCBN 1857-0623, Chișinău,  2018,  nr. 1 (12), p. 158-163.
 6. Driga I. Strategii ale politeții în discursul dramatic basarabean. În: Studia Universitatis, nr. 10 (120), ISSN 1811-2668, 2018.
 7. Chiriac Argentina, Guțu Vladimir, Trebeș Tatiana. Optimization and Development of the Curriculum: Concept and Methodology // The Ireland International Conference on Education (IICE – 2018), 23-26 aprilie, Dublin, Irlanda, 2018 ISBN 978-1-908320-67-
 8.  Chiriac Argentina, Trebeș Tatiana. Particularities of training teachers in higher education from an intercultural perspective // The Fihth International Conference on Adult Education. Education for Values Continuity and Context, Iași, aprilie, 2018.
 9. Driga I. Configurația pragmatică a conectorilor argumentativi în textele dramatice moderne. În: Philologia, nr 5-6 (299-300) ISSN 0236-3119, 2018.
 10. Chiriac Argentina, Driga Ina. Impactul jocului de rol/dialogului în predarea – învățarea limbajului de specialitate într-o limbă străină. // Conferința științifico-practică națională cu participare internațională: Studierea limbii române ca limbă nematernă în contextul valorilor europene, Chișinău, 20 -21 aprilie, 2018, ediția a II-a.  (în curs de publicare).
 11. Driga I. Strategii ale politeții în discursul dramatic basarabean. Simpozion științific cu participare internațională. Limba română actuală: normă și diversitate stilistică, Chișinău, 11 mai, 2018. (în curs de publicare).
 12. Bâlici N. Role and functions  of new formative context for  developement of  phonological  awarnecess  from the ACISSI perspective. Materialele conferinței internaționale  pentru educația adulților ediția a v-a, ” Education for values – contibuity  and context, Chișină, 25-28 aprilie, 2018, 351 – 357, ISBN.
 13. Bâlici N. Conceptual synchronization  systemic paradigm models and praxiological processes. Materialele conferinței internaționale  pentru educația adulților ediția a v-a, ” Education for values – contibuity  and context”, România/ Republica Moldova,Iași/ Chișină, 25-28 aprilie, 2018, pp. 51-57, ISBN.
 14. Bâlici N. Principi per elaborazione del discorso didattico. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională, ”Integrare prin cercetare și inovare”, USM, 8-9 noiembrie, 2018, ISBN  978-9975-142-47-2, pp. 140-144.
 15. Bâlici N. Incursioni  teoriche riguardante la interferenze linguistiche. Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională, ”Integrare prin cercetare și inovare”, USM, 8-9 noiembrie, 2018, ISBN  978-9975-142-47-2, pp. 144 – 147

Articole publicate în 2017
 reviste naţionale şi internaţionale

1. Chiriac A., Guțu V., Vîntu V., Lopatiuc A., The binary approach of the educational curricula management the praxeological concept, The 6th New Perspectives in Science Education, Pixel, Florence, Italia 17-18 martie 2017.

2. Dikran, H., Chiriac, A., Trebeș, T., Muhammad, Y. Nicolae Testemiţanu -  savant cu renume mondial în domeniul medicinei și promotor al limbii române. Sănătate Publică, Economie și Management în Moldova. 2017, nr.3 (73), p.14.

3. Chiriac, A., Lopatiuc, A., Melnic, O. Aspecte ale interculturalității în predarea limbii române ca limbă străină. The 6th International Conference Synergies in Communication, București, România. 16-17 noiembrie, 2017.

4. Chiriac, A., Vîntu, V., Trebeș, T. Dificultăți de predare și asimilare a limbii române ca limbă străină. The 6th International Conference Synergies in Communication, București, România. 16-17 noiembrie, 2017.

5. Driga, I. Actele de limbaj în discursul dramatic modern. Norma limbii literare între tradiție și inovație.Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.92-100.

6. Bâlici, N. Formarea  competențelor de scriere pentru studenții arabi: etape și modalități practice de realizare. Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, 2017, USM, pp 87-91, ISBN 078. 0075-71- 568 – 3.

7. Bâlici, N. Fifty one commented Linguistic Experiences. New perspectives in science education, ediția a vi – a, 2017, Italia, Florența, pp. 456-460,  ISBN886-29-28-475.

8. Bâlici, N.The systematical and procedural Learning Approach Through Curricular Design. New perspectives in science education, ediția a vi – a, 2017, Italia, Florența, pp. 325-329,  ISBN886-29-28-475.

9. Trebeş, T. Prenumele compuse.Tipuri de structuri. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.145-155.

10. Vîntu, V., Chiriac, A., Gamanji, T. Instrumentarul unei evaluări eficiente. Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele simpozionului ștințific cu participare internațională, USM, Chișinău, 2017, 19 mai. p.340-344.

11. Trebeș Tatiana. Onomasticonul actual din perspectiva specificului gender al numelor de persoană (cu referire la onomasticonului orașului Orhei). Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr. 10 (110), Seria Științe Umanistice. ISSN 1811-2668 ISSN online 2345-1009 p.86-90.

12. Trebeș Tatiana, Chiriac Argentina. Nume de origine arabă și turcă  atestate în structura formulei denominative tradiționale // Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională. Chișinău, p.103-106, noiembrie, 2017, ISBN 978-9975-71-568-3.

13. Driga. I, Aspecte pragmatice ai conectorilor argumentativi  în textele dramatice modern// conferinței Coșeriu, Chișinău, 13 -14 octombrie, 2017.

14. Driga. I, Abordarea pragmatică a discursului dramatic. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Chișinău, 9-10 noiembrie, 2017.

15. Bâlici N. Formarea competențelor de comunicare verbală în procesul de predare –asimilare a lexicului. Conferinţa Ştiinţifică Naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Chișinău, 9-10 noiembrie, 2017.

16. V. Vîntu, A. Chiriac. Metodologia instruirii interactive. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, Chișinău, 2017, p. 77-79. – ISBN 978-9975-71-568-3.

17.Trebeș Tatiana. Componenta etnoculturală a numelor de persoană. Colocviul internațional de științe ale limbajului, editia a XIV, octombrie 2017.

18. Driga. I, Vântu. V, Trebeș. T. Valorificarea didactică a întrebării. Conferința internațională  Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS) Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2017. (în curs de publicare)

Articole publicate în 2016
 reviste naţionale şi internaţionale

 

1. Driga, I. Relevanța comunicațională a deicticelor în didascaliile operei dramatice Oameni ai nimănui de Dumitru Crudu. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

2. Chiriac A. Effective Communication for Specific Proffesional Context and International Mobility: the Quality Dimension , UMF,  Iași,  România, 14 octombrie 2016.

3. Driga, I. Convergența didascaliilor nonverbale și paraverbale în discursul dramatic// Conferința științifică națională cu participare internațională. Integrare prin cercetare și inovare, vol I, CEP, USM, Chișinău, 28-29 septembrie 2016, 45 p.

4. Lopatiuc, A. Raporturile comunicative și automonitorizarea emoțiilor. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

5. Vîntu, V., Busuioc, A., Chiriac, A. Poezia postbelică basarabeană: interpretări estetice. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

6. Trebeș, T. Sistemul antroponimic actual între tradiționalism și modernitate. Cercetări actuale de lingvistică română. Ediția a III-a. În memoriam Ion Dumeniuc – 80 de ani de la naştere, 12 mai 2016, Chișinău.

7. Plotnikova, A., Chiriac, A. De ce dietele nu au efect? Congres Național cu participare internațională pentru studenți, farmaciști și medici rezidenți. Galați, România,  26-29 noiembrie, 2015.

8. Chiriac, A., Lopatiuc, A., Trebeș, T., Busuioc, A. The Interactive Methods of Teaching a Foreign Language. Pixel International Conferences, New Perspectives in Science Education,17-18 martie, 2016, Italia Florența.

9. Chiriac, A., Trebeș, T., Lopatiuc, A., Guțu, V. The development of communicative competences an imperative of modern education. Ireland International Conference on Education (IICE-2016),April 24-26, 2016, Dublin, Ireland.

10. Chiriac A., Vîntu V., Trebeș T., Busuioc A., Lopatiuc A., Specificul predării limbajelor de specialitate cu referire la limbajul medical.Conferința aniversara QUEST – Effective Communication for Specific Professional Contexts and International Mobility: The Quality Dimension, Iași, România 13-14 octombrie, 2016.

11. Chiriac A., Lopatiuc A., The educational  management of communication in the university studying, The International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Praga, Cehia, 22 noiembrie, 2016.

 

 

Articole publicate în 2015
 reviste naţionale şi internaţionale

1. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Conferința Internațională Crossing Boundaries in Culture and Communication,ediția a IV-a. Comunicarea Reportajul – modalitate de achiziționare și transmitere a informației.Universitatea Româno-Americană, București, 8-9 mai 2015.

2. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Simpozionul internațional Probleme actuale de lingvistică: In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu 100 de ani de la naștere, organizat de Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere, Departamentul Limba Română, Lingvistică Generală și Limbi Clasice. Comunicarea Rolul algoritmului PISC în formarea competențelor de prezentare a unui mesaj, Chișinău, 15-16 mai 2015.

3. Trebeș, T. Antroponimul ca marcă a identității. În: Integrare prin cercetare și inovare. Rezumate ale comunicărilor.Științe umanistice. 10-11 noiembrie 2015, 126-128. ISBN 978-99-75-71-702-1.

4. Bâlici, M.; Bâlici, N.; Pruteanu, M. Modalități de elaborare și valorificare a resurselor fonetice interactive. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 252-260.

5. Bâlici, N.; Pruteanu, M.; Bâlici, M. Studierea tandemului pronume personal+ verb prin intermediul diverselor tipuri de texte. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 260-267.

6. Pruteanu, M.; Bâlici, M.; Bâlici, N. Rolul algoritmului PISC în formarea competențelor de prezentare a unui mesaj. Probleme actuale de lingvistică. Materialele simpozionului științific cu participare internațională. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, pp. 313-320.

7. Trebeș, T. Actul de numire ca act de vorbire. În: Probleme actuale de lingvistică. In memoriam Acad. NICOLAE CORLĂTEANU 100 de ani de la naștere. 2015, 97-103.

8. Bâlici, M.; Bâlici, N.; Pruteanu, M. Realizarea proiectului personal din perspectiva stilului autonom de învățare. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, parteaI. Iași: Casa editorială Demiurg, 2015, 461-466. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

9. Bâlici, N.; Pruteanu, M. Abordarea evolutivă și comparată a metodologiei de studiere a limbii române ca limbă străină. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, partea I. Suceava: Casa editorială Demiurg, 2015, 467-472. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

10. Pruteanu, M.; Bâlici, N. Dezvoltarea limbajului specializat prin metoda dialogului. Limbaje și comunicare XIII, Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării, partea I. Suceava: Casa editorială Demiurg, 2015, 481-486. ISBN general: 978-973-152-301-9, ISBN vol.I: 978-973-152-302-6.

11. Busuioc, A.; Chiriac, A. Particularitățile terminologiei medicale la lecțiile de limba română. Identitate și variație discursivă. CRAIOVA:UNIVERSITARIA; București: PROUNIVERSITAREA, 2015, 241-246. ISBN 978-606-14-0929-7; ISBN 978-606-26-0392-2.

12. Chiriac, A.; Panciuc, L. Contribuția valorilor interculturale la realizarea proiectului instituțional al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”. Identitate și variație discursivă. CRAIOVA:UNIVERSITARIA; București: PROUNIVERSITAREA, 2015, 20-27. ISBN 978-606-14-0929-7; ISBN 978-606-26-0392-2.

13. Guțu, V.; Chiriac, A. Comunicarea didactică versus formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Școala Modernă: Provocări și Oportunități. Institutul de Științe ale Educației, 2015, p. 20-25.

14. Trebeș, T., Chiriac, A., Lopatiuc, A. Avantajele utilizării imaginilor și suportului video în cadrul orelor de limbă română. Trends in medical language teaching and learning, 10 -11 Decembrie, 2015, Târgu – Mureș, România.

15. Chiriac, A.; Panciu, L. Teaching through cross-cultural competence approach. World  Congress on Education (WCE-2015). Dublin, Ireland. 2015, pp.47. ISBN. 978-1-908-320-59-9.

16. Chiriac, A., Panciuc, P. Intercultural Education-Objectives, Values and Perspectives. New Perspectives in Science Education.2015, Florence, Italy.

17. Chiriac, A.; Trebeș, T.; Lopatiuc, A. Rolul activităților extracurriculare în promovarea educației interculturale. Developments in Professional/Academic Communication and Implications for language Education and research, AELFE-QUEST-ASE. 2015.

- reviste cu impact internațional
GUȚU, V., CHIRIAC, A., ȚURCANU, C. Conceptul metodologic de proiectare a competențelor pentru disciplinele din arealul de studiu/ The Concept and Methodology of Competence design for Disciplines and Areas of study. Academic star Publishing Company, New York, NY 10017, USA, 2015. ISSN 2155-7993

 

Articole publicate în 2014
 reviste naţionale şi internaţionale

 

1. Botnarciuc, V. Doctorul habilitat Ion Ețcu la 80 de ani. Materialele Simpozionului interuniversitar, Chișinău, AȘM, 2014, 240 p.

2. Botnarciuc, V. Aspecte controversate de gramatică // Probleme de lingvistică, literatură română și glotodidactică, 2014, 7-22 p.

3. Botnarciuc,V.;  Cotelnic.T.;  Belinschi, E. Profesorul I. Ețcu e fondatorul sintaxologiei și promotor fidel al principiilor filosofice în cercetarea lingvistică// Dr. hab. I. Ețcu la 80 de ani, 10-17 p.

4. Botnarciuc, V. Despre necesitatea dezvoltării competențelor de comunicare la studenții economiști // Creativitatea lingvală: de la semn la text, Bălți, 2014, 532-540 p.

5. Trebeș, T. Tendinţe de modernizare a  sistemului onomastic tradiţional.  Revista Limba Română. 2014, nr. 2, anul XXIV. limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2401

6. CHIRIAC, A. BÂLICI M., BÂLICI N. The valorization of the Migrants Intercultural Experiences for Students from Their Native Countries. Conferinţa Internaţională “Viitorul Educaţiei”, PIXEL, Florenţa, Italia, 12-13 iunie 2014.

 

Comunicări prezentate la Conferinţa Internaţională Comparativism, identitate, comunicare, Universitatea Craiova, Facultatea de Litere, 17-18 otombrie 2014:


1. CHIRIAC, A; TREBEȘ, T; BUSUIOC, A. Promovarea educației interculturale în învățământul superior Asociația Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate QUEST București, România, iunie, 2014.

2. CHIRIAC, A.; PANCIUC, L. Contribuţia valorilor interculturale la realizarea proiectului instituţional din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”. International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

3. BUSUIOC, A.; CHIRIAC, A. Some aspects of medical vocabulary’s cognitive organization. International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

4. ŢURCAN, N.; CHIRIAC, A. The pecularities of medical terminology at Romanian language lessons.  International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

5. CHIRIAC, A.; TREBES, T.; NASTASIU, S. Conference Proceeedings of the VII International Conference or.Varna,Bulgaria, 21-st Century challenges to developing communicative competence for professional purposes, decembrie, 2014.

6. CHIRIAC, A. ; PANCIUC, L. Conferința internațională, Florența, Italia; articolul – Educația interculturală – direcții, valori, perspective, 20 -21 martie, 2015.

7. CHIRIAC, A.; TREBEȘ, T.; LOPATIUC, A. Conferința internațională “Developments in Professional / Academic Communication and Implications for Language Education and Research” / “noi evoluții în domeniul comunicării profesionale / academice și implicații pentru educația si cercetarea lingvistică”, Asociația Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate QUEST București, România, iunie, 2015.

8. CHIRIAC, A.; LOPATIUC, A. Work shopul organizat în cadrul proiectului internațional: Cursuri online cu suport video în domeniul îngrijirilor paliative și a comunicării medicale multilingve, Iași, România, 18-19 decembrie.

9. TREBEȘ, T. Simpozionul internaţional “Probleme actuale de lingvistică” In memoriam acad. Nicolae CORLĂTEANU, 100 de ani de la naştere; articolul – „Actul de umire ca act de vorbire”, 15 -16 mai, 2015.

10. LOPATIUC, A. SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL “PROBLEME ACTUALE DE LINGVISTICĂ” In memoriam acad. Nicolae CORLĂTEANU, 100 de ani de la naştere, 15 -16 mai.

11. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N.a V-a Conferință națională cu participare internațională Diversitate Culturală și Limbaje de specialitate – mize și perspective, organizată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” și Romanian Association for Language Services Quest Romania. Comunicarea Fuzionarea orizonturilor – circuitul deducerilor, Cluj-Napoca, România, 6-27 septembrie 2014.

12. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N.Conferința aniversară 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, organizată de Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, împreună cu Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană de la Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Comunicarea Configurarea arhetipurilor conceptuale pentru elaborarea strategiilor de învățare), Cluj-Napoca, România, 3-4 octombrie 2014.

 

 

Articole publicate în 2013
în reviste naţionale şi internaţionale

 1. CHIRIAC A., PANCIUC L.: Educaţia interculturală – un imperativ al învăţămîntului postmodern, Conferinţa Internaţională a USM “Învăţămîntul postmodern între eficienţă şi funcţionalitate”, 6 noiembrie 2013.

2. CHIRIAC. A, BÂLICI, M., BÂLICI, N.;. Modalități de elaborare a strategiilor de formare a competențelor plurilingvisticeAnalele Științifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 384-389. – ISSN 1857-1719.

3. BÂLICI, M., BÂLICI, N.; CHIRIAC, A. Elaborarea discursului didactic în baza arhetipurilor conceptuale europeneAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 389-393.– ISSN 1857-1719.

4. CHIRIAC, A., BÂLICI, N. Elaborarea manualelor bazate pe educaţia inter- şi pluriculturală în baza proiectelor instituţionale. Conferinţa Internaţională “Crossing Boundaries in Culture Communication”, 1 noiembrie2013, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, România.

5. BÂLICI, N.; BÂLICI, M.; PRUTEANU, M. Concordanţa dintre proiectarea didactică şi de identificare a nivelelor de autonomie ale utilizatoruluiAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2. 374-378. – ISSN 1857-1719.

6. BÂLICI, M.; BÂLICI, N.; PRUTEANU, M. Stilul autonom de învăţare – expresie a concepţiei modern în educaţieAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, ed. a XIV-a, vol. 2, 393-398.– ISSN 1857-1719.

7. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N.; BÂLICI, M. Rolul grupului nominal în terminologia medicalăAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 378-384.– ISSN 1857-1719.

8. CHIRIAC, A.; BÂLICI, N.; BÂLICI, M. Conceptuale Structures for the Achievement of E-tandem between Immigrant Parents and their Children. Conferinţa Internaţională “ITC for Language Learning”, 14-15 noiembrie, 2013, Florenţa, Italia.