Limba română şi terminologie medicală

 
 

Istoric

                                                                           Nomina si nescis, perit cognitio rerum!

UntitledCatedra este înfiinţată în 1947 şi iniţial se numea Catedra de limbi străine. Şefi ai catedrei au fost: V. Eremeev, conferenţiar univesitar (1947-1957); S. Smirnov, pedagog emerit, personalitate distinsă cu vastă cultură generală şi lingvistică (1957-1966);  B. Danilov, conferenţiar univesitar, care deţine acest post timp de 31 de ani (1966-1997).

În 1973 Catedra de limbi străine este divizată în Catedra de limbi străine şi Catedra de latină şi limbi materne. La fortificarea celei de-a doua a contribuit din plin regretatul Mihai Păun, care a promovat studierea medicinii în limba maternă, participând la traducerea manualelor (disciplinele de profil, USMF „Nicolae Testemiţanu”) în limba română; a selectat şi supus analizei etimologice termeni medicali greco-latini frecvenţi în uzul medical, a sistematizat elementele savante greco-latine, care fundamentează terminologia medicală internaţională.

În 1986 catedra îşi restructurează activitatea conform noii sale denumiri – Catedra de limba latină şi terminologie medicală, dirijată de Vasile Melnic, doctor în filologie, profesor universitar, membru al Consiliilor ştiinţifice ale Departamentului de stat al limbilor, membru al Centrului naţional de terminologie, membru al Casei Limbii Române, al Comisiei pentru supravegherea funcţionării limbii de stat, membru al Colegiului de redacţie al revistei Limba Română. Activitatea catedrei (1986-1999) este direcţionată în reglementarea terminologiei medicale la nivel de stat. Vasile Melnic valorifică limba latină ca bază istorico-etimologică a limbii române şi a terminologiei medicale, luând drept reper principiul: “Non est medicina sine lingua Latina”.

În 1999, în baza Hotărârii Senatului USMF „Nicolae Testemiţanu” şi a ordinului nr. 714-PS, are loc comasarea catedrelor Limbii Moderne şi Limba Latină şi terminologie medicală, formându-se catedra Limbi Moderne şi Latină (secţiile Limba Latină şi Limba Română). În funcţie de şef catedră este numită  Larisa Lupu, doctor în filologie, profesor universitar (absolventă a Institutului Pedagogic „ Alecu Russo” din Bălţi – 1962; doctoratul – 1980; doctor în filologie – 1986; profesor universitar – 2000; medalia Veteran al Muncii – 1986;  titlu onorific de Om Emerit – 2005; autor (coordonator) de manuale, culegeri de texte, articole etc.

În 2008, în baza Hotărârii Senatului USMF şi a ordinului nr. 418 A are loc divizarea Catedrei de limbi moderne şi latină în Catedra de limbi moderne (şef catedră – Larisa Lupu, dr., prof. univ.) şi Catedra de limbă română şi terminologie medicală (şef catedră – Eugenia Mincu, dr., conf. univ.; şef studii – Argentina Chiriac, dr., conf. univ.).

Din 25 octombrie 2013, şef catedră este Argentina Chiriac, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, iar şef studii – Tatiana Trebeş, lector universitar, doctorandă.

Actualmente, la catedră activează 18 profesori. Media de vârstă a catedrei este de 38,6 ani. Activitatea catedrei vizează  pregătirea viitorilor specialişti medici, cunoscători de limbi moderne, de terminologie medicală. Activează cenaclurile studenţeşti „Olympus” – secţia Limba Latină, „Asklepios” – secţia Limba Română, în cadrul cărora studenţii cercetează diferite aspecte ale terminologiei medicale, analizează, sintetizează faptele lingvistico-terminologice, prezentate ulterior la conferinţele universitare studenţeşti sub formă de referate, postere.