Limba română şi terminologie medicală

 
 

Model de test la Limba Română şi terminologie medicală, gupe de studenţi de peste hotare,  anul I :

Testul Nr. 1

Model de test la Limba Română şi terminologie medicală, grupe de studenţi alolingvi:

Test la Fonetică

Test Nr.1, la finele semestrului I

Test Nr.2, la finele semestrului III

Modele de teste la Limba Română şi terminologie medicală, anul II : 

Testul Nr. 1

Testul Nr.2

Modele de teste la Limba Latină şi terminologie medicală, Facultatea Farmacie:

Test Nr. 1

Test Nr. 2

Test final

Modele de cursuri (Limba Română şi terminologie medicală) :

Model Nr. 1

Model Nr. 2