Limba română şi terminologie medicală

 
 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ:

 

A)    Pentru studierea limbii române la nivelurile A1 şi A2 se utilizează următoarele manuale:

  1. E. Platon, I. Sonea, D. Vîlcu Manual de limba română ca limbă străină, A1-A2 - Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
  2. E. Platon, Româna ca limbă străină. Caiete didactice. A1+ - Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
  3.  Gr. Brâncuş, A. Ionescu, M. Saramandu. Limba română pentru studenţi străini. E.D.P., Bucureşti, 1991.
  4.  L. Pop, Româna cu sau fără profesor. – Cluj-Napoca, Echinox, 2000.
  5. S. Corniciuc, Limba care ne uneşte (vol. I-III) – Chişinău, 2004.
  6. A. Dorobăţ, M. Fotea, Limba Română de bază (Manual pentru studenţii străini) - Institutul European, 1999.
  7. V. Vîntu, T. Trebeş, A. Lopatiuc. Limba Română, Cep Medicina, Chişinău, 2014.

B)     Pentru studierea limbii române la nivelurile B1 şi B2 se utilizează următoarele manuale:

 

1. Mincu  E.,  Chiriac A.,  Limba română. Profil medical. Chişinău, Litera, 2003

2. Mincu E., Chiriac A., Nastasiu S., Limbă Română. Limbaj medical (cu suport gramatical şi de cultivare a limbii ), partea I. Chişinău: Tipografia Centrală, 2012

3. Bâlici M., Bâlici N., Pruteanu M., Concepţie metodologică de studiere a limbii române pentru studenţii străini. Chişinău, Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2012

4. Gramatica de bază a limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică ”Iorgu-Iordan-Al.Rosetti”,  Bucureşti, 2010

5.  Velican – Aldea M.,  Mateescu A., Şoşa E., Limba română (profil medical). Manual

pentru studenţii străini. Bucureşti, 1991

6. Mincu E.,  Lupu L. Mic dicţionar de elemente terminologice. Chişinău, Editura

Medicina, 2010

7.  Bălănescu O., Limbaj medical românesc pentru străini.  Ariadna – Bucureşti, 1998.

8. Palii A., Cultura comunicării. Chişinău, Epigraf, 2005.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ: 

1. V. Bejenaru, G. Bejenaru. Dicţionar medical rus – român. Chişinău, 1991.

2.  Academia Română Institutul de Lingvistică „I. Iordan”. Dicţionar explicativ al Limbii Române. Bucureşti, 1996.

3. V. Melnic. Terminologia clinică în limba latină. Chişinău, 2003.

4. V. Florea. Plante medicinale. Chişinău, 1982.

5. A. Neagu. Din tainele şi curiozităţile corpului uman. Iaşi, 2001.

6. J. V. Voiculescu. Anatomia şi fiziologia omului. Bucureşti, 1989.

7.  M. Treben. Sănătatea din farmacia Domnului. Budapesta, 2002.