Limba română şi terminologie medicală

 
 

Activitatea catedrei vizează  pregătirea viitorilor specialişti medici, cunoscători de limbi moderne, de terminologie medicală. Activează cenaclurile studenţeşti „Olympus” – secţia Limba Latină; „Asklepios” – secţia Limba Română, în cadrul cărora studenţii cercetează diferite aspecte ale terminologiei medicale, analizează, sintetizează faptele lingvistico-terminologice, prezentate ulterior la conferinţele universitare studenţeşti sub formă de referate, postere.