Romanian language and medical terminology

 
 

Publications

PUBLICATIONS OF THE STAFF

OF ROMANIAN AND MEDICAL TERMINOLOGY DEPARTMENT


In the last 5 years have been edited:

2 mongraphs; 1 textbook; 1 atlas; 1 dictionary; 1 methodological guide, 32 publications in national magazines; 10 publications in collections of articles, international level.

Monographs:

  1. CHIRIAC, A.; GUŢU, V. Educaţia intercultural în învăţământul superior – Chişinău, 2013, 208  p.
  2. MINCU, E. Afixoidarea în procesul de neologizare a limbii române –  Chişinău, 2009, 182 p.

Textbooks:

  1. MINCU, E.,  CHIRIAC, A.; coordinator – MELNIC, V. Limba  Română. Profil medical – Chişinău, 2003.
  2. MINCU, E.; CHIRIAC, A.; NASTASIU, S.Limbă  Română. Limbaj medical (cu suportgramaticalşi de cultivare a limbii ), partea I. Chişinău: TipografiaCentrală, 2012, 371 p.
  3. MÂRZA, E., ŞTEFÂRŢĂ, E., GHICAVÂI, R., GLADUN, R., NEGRU, N.; coordinator – Lupu, L. Limba latină şi bazele terminologiei medicale. – Chişinău, 2006.
  4. GHICAVÂI, R., MÂRZA, E., et al. Cours of Lectures on Latin and Medical Terminology. –  Chişinău, 2005.

Dictionary

MINCU, E; LUPU L. Mic dicţionar de elemente terminologice, Chişinău, 2009, 104 p.

Didactic works 

BÂLICI, M.; BÂLICI, N.; PRUTEANU, M.Concepţia metodologică de studiere a limbii române pentru studenţii străini, Chişinău, 2012,  60 p.

Atlases

CATERENIUC I.; ŞTEFÂRŢĂ E. ş.a. Culegere de scheme la anatomia omului.Chişinău, 2010.

Other types of works

MINCU E.; CHIRIAC A. Profesorul universitar Larisa Lupu – destin şi personalitate. USMF „Nicolae Testemiţanu”, CEP Medicina, 2010, 68p.

                                 Articles publicated in 2013 in national and international magazines:

 1. CHIRIAC A., PANCIUC L.: Educaţia interculturală – un imperativ al învăţămîntului postmodern, Conferinţa Internaţională a USM “Învăţămîntul postmodern între eficienţă şi funcţionalitate”, 6 noiembrie 2013.

2. CHIRIAC. A, BÂLICI, M., BÂLICI, N.;. Modalități de elaborare a strategiilor de formare a competențelor plurilingvisticeAnalele Științifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 384-389. – ISSN 1857-1719.

3. BÂLICI, M., BÂLICI, N.; CHIRIAC, A. Elaborarea discursului didactic în baza arhetipurilor conceptuale europeneAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 389-393.– ISSN 1857-1719.

4. CHIRIAC, A., BÂLICI, N. Elaborarea manualelor bazate pe educaţia inter- şi pluriculturală în baza proiectelor instituţionale. Conferinţa Internaţională “Crossing Boundaries in Culture Communication”, 1 noiembrie2013, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, România.

5. BUSUIOC, A. Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare – indicator indispensabil al societăţii actuale. În: Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare, Chişinău, 28-30 martie, 2013.

6. MINCU, E.; VÂNTU, V., EŞANU-DUMNAZEV, D. Figuri mitologice în formarea limbajului medicalAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 365-368. – ISSN 1857-1719.

7. VÂNTU, V. Literatura postbelică basarabeană. Climatul creaţiei. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 398-401. – ISSN 1857-1719.

8. GAMANJI, T.; VÂNTU, V. Abordarea praxiologică a stabilirii limbajului socioprofesional. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 401-404.– ISSN 1857-1719.

9. BÂLICI, N.; BÂLICI, M.; PRUTEANU, M. Concordanţa dintre proiectarea didactică şi de identificare a nivelelor de autonomie ale utilizatoruluiAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2. 374-378. – ISSN 1857-1719.

10. BÂLICI, M.; BÂLICI, N.; PRUTEANU, M. Stilul autonom de învăţare – expresie a concepţiei modern în educaţieAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, ed. a XIV-a, vol. 2, 393-398.– ISSN 1857-1719.

11. PRUTEANU, M.; BÂLICI, N.; BÂLICI, M. Rolul grupului nominal în terminologia medicalăAnalele ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 2013, ed. a XIV-a, vol. 2, 378-384.– ISSN 1857-1719.

12. CHIRIAC, A.; BÂLICI, N.; BÂLICI, M. Conceptuale Structures for the Achievement of E-tandem between Immigrant Parents and their Children. Conferinţa Internaţională “ITC for Language Learning”, 14-15 noiembrie, 2013, Florenţa, Italia.

Articles publicated in 2014 in national and international magazines:

Manual:

VÎNTU, V.; TREBEŞ, T.; LOPATIUC, A. Manual de limba română. Ch.: CEP Medicina, 2014. 302 p. ISBN 978-9975-118-57-6  811.135.1(075.2) V64.

Articles in national magazines:

TREBEŞ, T. Tendinţe de modernizare a  sistemului onomastic tradiţional.  Revista Limba Română2014, nr. 2, anul XXIV. limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2401

Articles in international magazines:

1. CHIRIAC, A. BÂLICI M., BÂLICI N. The valorization of the Migrants Intercultural Experiences for Students from Their Native Countries. Conferinţa Internaţională “Viitorul Educaţiei”, PIXEL, Florenţa, Italia, 12-13 iunie 2014.

2. PRUTEANU, M. Îmbinarea metodelor clasice şi moderne în didactica limbajelor specializate. Journal of the Department of Foreign Languages. 2014,  5 (1), 208-214. ISBN: 2248-2202.

Raports presented at the Anual Conference of staff and students of SUMF “N. Testemiţanu”, 15-17 october 2014, SUMF, Chişinău, Republik of Moldova:

1. Trebeş T., Vîntu V. Tandemul ca metodă de predare şi învăţare a unei limbi străine.

2. Busuioc A. Particularităţile limbajului medical.

3. Ţurcan N. Tehnici de organizare cognitivă a lexicului medical.

4. Stăjila E. Aspecte balcanice în poezia sec. XX.

 

Raports presented at the  International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014:

1. CHIRIAC, A.; PANCIUC, L. Contribuţia valorilor interculturale la realizarea proiectului instituţional din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”. International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

2. BUSUIOC, A.; CHIRIAC, A. Some aspects of medical vocabulary’s cognitive organization. International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.

3. ŢURCAN, N.; CHIRIAC, A. The pecularities of medical terminology at Romanian language lessons.  International conference Comparativism, Identity, Communication. University of Craiova, Faculty of Letters, 17-18 october, 2014.