Romanian language and medical terminology

 
 

Research

SCIENTIFIC ACTIVITY OF THE DEPARTMENT REFERS TO:

a)      medical terminology (etimologycal and  lexico-semantic aspects);

b)      modernization of the process of learning a foreign language;

c)      implementation of the intercultural values during the process of learning Romanian as a foreign language. Results of the investigations were elucidated in 400 scientific works (textbooks, articles, monographs).

 

Theses defences 

  1. On the 3rd of July 2012 – Argentina Chiriac defended the thesis in Pedagogy Conceptualizarea educaţiei intercultural în contextual învăţământului superior,  at Moldova State University.
  2. On the 12th June 2008 – Maria Pruteanu defended the thesis in Pedagogy Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar.  The thesis was developed at   State University of Pedagogy „Ion Creangă”.
  3. On the 7thof June 2007 – Eugenia Mincu, defended the thesis in Philology Afixoidele în limba română. The thesis was developed at the Language history sector of The Institute of Linguistics of Academy of Sciences of Moldova.

THESES IN PROCESS

  1. Aliona Busuioc, Formarea limbajului de specialitate la mediciniştii alolingvi; name and code of the speciality:  13.00.02
  2. Natalia Ţurcan, Strategii de organizare cognitivă a lexicului în grupele de studenți mediciniști; name and code of the speciality: 13.00.02
  3. Victoria Vîntu, Arte poetice în literatura postbelică basarabeană (reabilitarea esteticului); name and code of the speciality: 10.01.01
  4. Tatiana Trebeş, Studiu asupra numelor de persoană din regiunea Orhei (cu referire la prenume); name and code of the speciality: 10.02.01
  5. Lopatiuc Alina, Universul emoțional al discursului specializat; name and code of the speciality: 10.02.19
  6. Emilia Stajila: Meteme orientale în poezia secolului XX, name and code of the speciality: 10.02.19
  7. Iulia Popov: Proiectarea eficientă a timpului educativ, name and code of the speciality: 531.01.