Limba română şi terminologie medicală

 
 

PROIECTE

  1. Iunie 2008 – Octombrie 2009 – USAID Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (redactarea protocoalelor clinice naţionale) – Eugenia Mincu, Doctor în Filologie, conferenţiar universitar, Aliona Busuioc, lector superior, Tatiana Gamanji, lector universitar.

Participări la evenimente ştiinţifice

(conferinţe naţionale şi internaţionale) în anul 2013

      Denumirea evenimentului

( naţional/ internaţional),

      organizatorii

  Participanţi

( nume, prenume)

Ţara, durata, data    Denumirea raportului
                                                                   Naţionale
1. Conferinţa USMF

“N. Testemiţanu”

Bâlici Marcel

Pruteanu Maria

Stajila Emilia

Republica Moldova, Chişinău

17 octombrie 2013

The elements of intercomprehension in the tandem’s style of learning

Metode şi tehnici de predare – lînvîţare a limbajului specializat

Metoda comunicativă  de predare a limbii române

2.     Internaţionale
 1. Conferinţe ştiinţifice internaţionale

„Româna ca limbă străină / nematernă în contextul didacticii moderne”

Chiriac Argentina

Mincu Eugenia

Mincu Eugenia

Busuioc Aliona

Trebeş Tatiana

Vîntu Victoria

Pruteanu Maria

Lopatiuc Alina

Nastasiu Silvia

Melnic Olga

Chişinău,

USMF “Nicolae Testemiţanu”

13-14 september 2013

Implementarea valorilor interculturale la USMF “N. Testemiţanu”

Terminologia – obiective şi perspective.

Tendinţele actuale de evoluţie a limbajului medical românesc.

Istoria lui Vasile Vasilache – istoria existenţialismului românesc

Specificul textului specializat pentru studenţii medicinişti

Caracterul nemotivat al numelor proprii şi metode de traducere

Deideologizarea discursului liric şaizecist

Dezvoltarea competenţei comunicative în asimilarea limbajului medical de către studenţii străini.

The social nature of language: the link between language and thought.

Communication from the perspective of social status of medical student training.

Adapting the inflectional system of the Romanian language from the medical sphere.

2. Colocviul Internaţional de Ştiinţe Lingvistice E. Mincu Cernăuţi, Ucraina

19- 21 septembrie 2013

Limbajul specializat – aspect neologic
3. Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în România Europeană E. Mincu Timişoara, 24 septembrie 2013 Limbajul medical românesc: tendinţe de dezvoltare
4.  ITC for Language Learning A. Chiriac

N. Bâlici

M. Bâlici

Florenţa, Italia

14-15 novembrie 2013

Structuri conceptuale de realizare a tandem-urilor dintre părinţii imigranţi şi copiii săi
5. Academia Internaţională de Ştiinţe şi Învăţământ superior, Marea Britanie E. Mincu Marea Britanie,

14- 20 noiembrie 2013

Suffixes and prefixes in neological medical language
6. Al 13lea Colocviu Internaţional Lingvistic al Catedrei E. Mincu Bucureşti,  13-14 decembrie 2013 Limbajul specializat – aspect neologic
7 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare M. Pruteanu,

A. Busuioc,

N. Bâlici

Chişinău, Universitatea de Stat de Pedagogie

Ion Creangă

29 Marctie 2013

The interleaving between national folklore specialized in teaching non-native languages.

Linguistic diversity and intercultural dialogue in the process of  communication – essential indicator of current society

Linguistic interferences – facilitator element for acquisition of comprehension skills.

8. Conferinţa Internaţională Crossing Boundaries in Culture and Communication (Noi orizonturi în cultură şi comunicare), a 3-a ediţie M. Pruteanu

N. Bâlici

Bucureşti, Universitatea Româno-Americană,  1-2 noiembrie 2013 The combination between classical and modern methods in the teaching of specialized language
9. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională A. Chiriac,

L. Panciuc

Chişinău,

15 noiembrie 2013

Educaţia interculturală – un imperativ al educaţiei postmoderne.
10. A 3-a Conferinţă Internaţională Crossing Boundaries in Culture and Communication organizată de Catedra Limbi Străine a Universităţii Româno-Americane    A. Chiriac Bucureşti, 1 noiembrie 2013 Textbook based on inter-and multicultural education based on institutional projects.
11.

12.

Colocviul Internaţional FILOLOGIA MODERNĂ. Realizări şi perspective în context european (a 7-a ediţie).

Spiridon Vangheli: scriitorul copilului universal.

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare

V. Vîntu

A. Busuioc

22  octombrie, 2013

Chişinău, UPSC “Ion Creangă”,

28-30 martie 2013

Dogmatizarea discurului liric în literatura basarabeană postbelică.

Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare – indicator indispensabil al societăţii actuale.

Participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în anul 2014

Profesorul

                Participări la conferinţe ştiinţifice

Publicarea articolelor

Alte activităţi ştiinţifice

Chiriac A.

·   12 mai 2014 – Organizarea şi participarea la videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

·   12-13 iunie 2014: Conferinţa internaţională “Viitorul educaţiei”, PIXEL, Florenţa, Italia.

 

 

 

 

 

·   Participarea la Workshopul Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale- perspective, metode şi resurse, organizat de către UMF „Gr. T. Popa”, 3 iulie 2014, Iaşi, România;

 

 

 

 

 

-          The Valorization of the Migrants’ Intercultural Experiences for Students from Their Native Countries 

 

 

Trebeş T.

·   12 mai 2014 – videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

·   Participarea la Workshopul Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale- perspective, metode şi resurse, organizat de către UMF „Gr. T. Popa”, 3 iulie 2014, Iaşi, România;

·   15-17 octombrie 2014: Conferinţa Ştiinţifică Anuală a colaboratorilor şi studenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău, R. Moldova;

 

 

 

 

 

 

-          Tandemul ca metodă de predare şi învăţare a unei limbi străine.

 

Cravcenco Sv.

·   12 mai 2014 – videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

·   Participarea la Workshopul Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale- perspective, metode şi resurse, organizat de către UMF „Gr. T. Popa”, 3 iulie 2014, Iaşi, România;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopatiuc A.

·   Participarea la Workshopul Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale- perspective, metode şi resurse, organizat de către UMF „Gr. T. Popa”, 3 iulie 2014, Iaşi, România;

·   12 mai 2014 – videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

 

 

Busuioc A.

·   Participarea la Workshopul Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale- perspective, metode şi resurse, organizat de către UMF „Gr. T. Popa”, 3 iulie 2014, Iaşi, România;

·   12 mai 2014 – videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;15-17 octombrie 2014: Conferinţa Ştiinţifică Anuală a colaboratorilor şi studenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău, R. Moldova;

·   15-17 octombrie 2014: Conferinţa Ştiinţifică Anuală a colaboratorilor şi studenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău, R. Moldova;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Particularităţile limbajului medical.

Stagiu de perfecţionare în domeniul predării limbii române, la Facultatea de Medicină, Departamentul de Educaţie Medicală,  Disciplina Limbi Moderne, desfăşurat în perioada 1-30 aprilie 2014 , la UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România.

Vîntu V.

·   Participarea la Workshopul Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale- perspective, metode şi resurse, organizat de către UMF „Gr. T. Popa”, 3 iulie 2014, Iaşi, România;

·   12 mai 2014 – videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală

 în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae

Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

·   15-17 octombrie 2014: Conferinţa Ştiinţifică Anuală a colaboratorilor şi studenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău, R. Moldova;

 

 

 

 

 

 

-          Tandemul ca metodă de predare şi învăţare a unei limbi străine.

 

Pruteanu M.

·   12 mai 2014 – Organizarea şi participarea la videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

 

 

Nastasiu S.

·   12 mai 2014 – Participarea la videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

·   Participarea la Workshopul Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale- perspective, metode şi resurse, organizat de către UMF „Gr. T. Popa”, 3 iulie 2014, Iaşi, România;

 

 

Bâlici N.

·   12 mai 2014 – oragnizarea şi participarea la videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

 

 

Stăjila E.

·   15-17 octombrie 2014: Conferinţa Ştiinţifică Anuală a colaboratorilor şi studenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău, R. Moldova;

-          Aspecte balcanice în poezia sec. XX.

 

Popov Iu.

·   12 mai 2014 – oragnizarea şi participarea la videoconferinţa internaţională “Comunicarea medicală în contexte multilingvistice şi multiculturale”, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica Moldova;

 

 

Ţurcan N.

·   15-17 octombrie 2014: Conferinţa Ştiinţifică Anuală a colaboratorilor şi studenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, USMF “N. Testemiţanu”, Chişinău, R. Moldova;

-          Tehnici de organizare cognitivă a lexicului medical.