Limba română şi terminologie medicală

 
 

CURSURI DE PERFECŢIONARE

  1. 18-19 decembrie,2015 – Work shopul organizat în cadrul proiectului internațional: Cursuri online cu suport video în domeniul îngrijirilor paliative și a comunicării medicale multilingve, Iași, România – Chiriac Argentina, dr., conf. univ., Lopatiuc Alina, asistent univ.

  2. 3 iulie, 2014 - Workshopul Comunicarea medicală în context multilingvistic și multicultural, Iași, UMF „Gr. T. Popa” – membrii catedrei.

  3. 28-29 Martie, 2014 – Workshopul Comunicarea medicală în context multilingvistic și multicultural, Iași, UMF „Gr. T. Popa” – A. Chiriac, dr.,  conf. univ.; T. Trebeș, lector universitar; N. Bâlici, lector superior; S. Nastasiu, lector universitar.

  4. Aprilie, 2014 – Cursuri de perfecţionare, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu”  – Busuioc Aliona, lector superior;

  5. Mai, 2013 - Cursuri de perfecţionare, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu – Tatiana Trebeș, lector universitar;

  6. 15-17 Mai, 2013 - AUF Conception des fiches pedagogiques conforme au CECRL; Exploitation du tableau blanc interactif (TBI)  - Membrii catedrei Limba Română şi terminologie medicală;

  7. 21-25 Ianuarie, 2013  –  Cursuri de perfecționare în predarea românei ca limbă străină, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, România - Maria Pruteanu, doctor în Pedagogie, conferenţiar universitar; Victoria Vîntu, lector superior; Tatiana Trebeş, lector universitar.

  8. 28-30 Noiembrie, 2012 – Conception des Fiches pedagogiques conforme au CECRL – Eugenia Mincu, doctor în Filologie, conferenţiar universitar; Argentina Chiriac, doctor în Pedagogie, conferenţiar universitar; Silvia Nastasiu, lector universitar.