Limba română şi terminologie medicală

 
 

Instituţii naţionale în colaborare cu Catedra Limba Română şi terminologie medicală / “USMF N. Testemiţanu”:

1. Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova;

2. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova;

3. Agenţia Universitară a Francofoniei, filiala Chişinău, Republica Moldova;

4. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Republica Moldova.

5. Institutul de Filologie, AŞM, Chişinău, Republica Moldova;

6. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova;

7. Universitatea “Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova.

 

Instituţii internaţionale în colaborare cu Catedra Limba Română şi terminologie medicală / “USMF N. Testemiţanu”:

1. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România;

2. Universitatea Română-Americană, Bucureşti, România;

3. Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, România;

4. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România;

5. Universitatea Transilvania, Braşov, România;

6. Pixel (Instituţia internaţională de educaţie şi training cu expertiză specifică în cooperare europeană şi management-ul proiectelor), Florenţa, Italia.

7.UMF ”Iu. Haţeganu”, Cluj-Napoca, România;

8. Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, Cluj-Napoca, România;

9. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România;

10. Universitatea de Vest, Timişoara, România;

11. Centrul Cultural Româno-Arab, Timişoara, România;

12. Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România.

13. Universitatea Bucovineană de Stat de Medicină, Cernăuţi, Ucraina