Limba română şi terminologie medicală

 
 

Cercetare

Direcţiile de bază în cercetările ştiinţifice sunt dictate de specificul catedrei:

a) terminologia medicală funcţională, aspectul etimologic şi lexico-semantic;

b) modernizarea procesului predare/învăţare la disciplinele catedrei;

c) implementarea valorilor intercultural în procesul de predare-învăţare a limbii române etc.

Rezultatele investigaţiilor au fost elucidate în circa 400 de lucrări ştiinţifice: manuale, articole, culegeri de texte etc.

Susţineri de teze:

  1. 12 iunie 2008 – Maria Pruteanu, Formarea motivaţiei la însuşirea limbajului medical de către studenţii alolingvi, în contextul curriculumului la limba română pentru învăţământul universitar,  teză de doctor în pedagogie, specialitatea 13.00.02, Teoria şi metodologia însuşirii (Limba română); UPS „Ion Creangă”.
  2. 2009 – Vasile Botnarciuc a susținut public teza de doctor habilitat în filologie “Studiul asupra îmbinărilor de cuvinte în limba română”; USM.
  3.  3 iulie 2012 – Argentina Chiriac a susţinut public teza de doctor în pedagogie “Conceptualizarea educaţiei interculturale în contextul învăţământului superior”, USM.
  4. 28 decembrie 2015 – Victoria Vîntu a susținut public teza de doctor în filologie “Arte poetice în poezia postbelică din Republica Moldova (reabilitarea esteticului)”, Academia de Științe a Republicii Moldova.

Lucru asupra tezelor de doctor:

  1. Aliona Busuioc, Formarea limbajului de specialitate la mediciniştii alolingvi; codul și denumirea specialității:  13.00.02

  2. Victoria Vîntu, Arte poetice în literatura postbelică basarabeană (reabilitarea esteticului); codul și denumirea specialității: 10.01.01
  3. Tatiana Trebeş, Studiu asupra numelor de persoană din regiunea Orhei (cu referire la prenume); codul și denumirea specialității: 10.02.01
  4.  Alina Lopatiuc, Universul emoțional al discursului specializat; codul și denumirea specialității: 10.02.19
  5. Emilia Stajila: Meteme orientale în poezia secolului XX, codul și denumirea specialității: 10.02.19.
  6. Nadejda Bâlici: Formarea competențelor de comunicare verbală prin studiul integrat al limbii române ca limbă nematernă (pentru diverse trepte de învățământ școlar). 13.00.02